100% veľkosť

Hasiči (100%)Limuzína Veľkého šéfa 100%Vojenský jeep 100%